Socha Svatého Jana je poblíž Vymyšlenské pěšiny

    Skály pod Svatým Jánem směrem dolů k jezeru

                                                                            ZPĚT