Cesta zpátky, je zde vidět že zde byly okolo pěšiny z  kamene skládané tarásky, lidské dílo. 

                                                                                                  ZPĚT