A tady jsme na konci ohraničeném vodou, pěšina pokračovala ještě dále, v zatopené oblasti byly obytné usedlosti.

                                                                                                   ZPĚT