Přijímač s pořádnou selektivitou a odolností  Jaromír Dragoun - OK1DEK - osobní a radioamatérské stránky

Na provoz na radioamatérských pásmech a v závodech mám pouze zřízení Kenwood TS-50. Není špatné, ale pochopitelně se nemůže rovnat dražším přístrojům, které mají více filtrů v mezifrekvenční cestě. TS-50 dosahuje selektivitu na jediném filtru a to ještě na vysokém kmitočtu (10,695), na rozdíl od dražších strojů které mají ještě další mezifrekvenci (455kHz) na níž dosahují z fyzikálního hlediska snáze vyšší strmosti boků propustné křivky. Pro názornost CW filtr v tomto rádiu (YK- 107C) má šířku 500Hz/6dB a 1800Hz/60dB což je činitel tvaru 3,6 což je bída. Podobný filtr z lepšího rádia (YG445C) má 500Hz/6dB a 820Hz/60dB což je činitel tvaru 1,64 a to je již v tlačenici v závodech sakra znát. Na SSB je to podobné, u TS-50 je 2200/4800 u lepších strojů 2400/3600.  
Při tlačenici v závodech se projevuje na tom levnějším přístroji pochopitelně vyšší rušení od sousedních stanic, až na znemožnění příjmu.
Bohatý radioamatér teď řekne:
,,TS-50 si dej do auta a posluchej na to CB a kup si pořádný rádio,,
Já hledám jinou cestu.


Mě napadla myšlenka, vyvést z té TS-50 MF 10,695 a ofiltrovat a zdetekovat to v přídavném dílu. Udělal jsem tomu ,,vývod bokem,, vlevo - viz foto, ten stíněný kablík vyvádí MF-signál před detektorem.
Jinak podle mého subjektivního posouzení toto zařízení není hloupé co do čistoty vysílaného signálu a úrovně vysílaného šumu. Usuzuji dle toho, že nezpůsobuji rušení STA vzdálené od mé anteny 2m při PA hone made 500W a ani tam není filtr. Nikdy na kvalitu vysílaného signálu CW nebo SSB nebyly námitky i když to bylo zesílené na kW
Vývod MF je proveden, nyní je povinnost zde dát filtry které pořádně zahanbí ten původní (YK-107c) se strmostí 3,6.
MF-díl příjímače EKV-12 na 200kHz  (ZF3)
Na příklad filtr SSB 2350/6dB - 3400/60dB to je tvar 1,44 ! V tom přijímači jsou ty filtry uspořádány v soupravě(šuplíku) s přepínačem. Šířky jsou možno navolit: 150, 500, 1400, 2350, 3100, 6000 Hz. Takovéto díly jsou použity dva za sebou aby 
náhodou nebyla strmost boků malá, nebo stop-band
Posloužila náhoda, že jsem dostal od kamaráda vrak přijímače EKV-12, se svými legendárními elektromechanickými filtryRFT
Byl jsem rád, že jsem sehnal ten MF díl ještě jeden a zapojením dvou za sebou očekávám absolutní selektivitu a stop-band, ale nejsem schopen na tak nízkých úrovních měřit. Pouze ty parametry očekávám od těchto dílů. Dávám pozor abych je nešikovným zapojením nepokazil
Signál z TS-50 (10,695) bylo nutno směšovačem změnit na 200kHz. Posloužil k tomu bez problémů jeden z diodových směšovačů z EKV, které by měly být z profesionálně vybraných diod - to znamená dobré.  Pouze transpoziční oscilátor jsem musel vyrobit. S výhodou jsem použil krystal, vybraný kousek z RM-31 - 10,505, který je dolaďován (tahán) sériovým kondenzátorem. Je tu možnost se trimrem doladit do středu propustné křivky předřazeného rádia.
Před směšovačem je ještě bilitický filtr 2MLF-15 a dva vf stupně s KF167.
V tomto místě se přivádí signál z MF -TS-50 (je tam spojka) Druhá možnost je, že to využívám jako RX na 3,5MHz, s využitím dalšího směšovače a VFO. O tom bude zmíněno jinde.
Nutné bylo předělat i díl demodulátoru. Původní BFO řízené krystalama byly změněny na klasické BFO s obvodama LC s dolaďovacím trimrem. Vzhledem k nízkému kmitočtu (200kHz) je stabilita bezproblémová. Kmitočet BFO se dá jemně dolaďovat a nastavit si hloubku poslouchaného tónu při CW a měnit USB/LSB. Toto je možné u továrních TRX v memu. Jediná slabá stránka je zde AVC které se mi nepodařilo rozchodit v původním zapojení. Proto jsem vytvořil jen jednoduchou náhražku
Využití i jako samostatný RX na 3,5MHz.
Před bilitickým filtrem 10,7  je použit diodový směšovač který byl v EKV použit jako první. Do něho se přivádí signál z VFO 6,9-7,2. Toto VFO je vytvořeno do původní mechaniky VFO které zde chodilo na řízení kmitočtové ústředny na 800-900kHz. Před tímto směšovačm je zapojen původní preselektor z EKV který umí 1,5-30MHz

Vzniknul RX zatím jen na 3,5 MHz ale se slušnými parametry hlavně co se týče selektivity a odolnosti. Zrcadlová selektivita je zaručena preselektorem z EKV a dost vysokou 1MF (10,7MHz)
Mezifrekvenční selektivita je dána původními elektromechanickými
filtr RFT MF 200 jež jsou známy velkou strmostí boků propustné křivky a dobrým stop-bandem. Tato vlastnost je zde znásobena zapojením dvou těchto jednotek za sebou, čímž se stop-band a propustná křivka ještě vylepší. Zásadní je také, že zde neni žádná  kmitočtová ústředna - možný zdroj šumu. Původní kmitočtový plán přijímače EKV je značně složitý, zvláště kmitočtové ústředny. Zvolil jsem cestu použít pouze klasické VFO a XO a očekávám lepší  šumové vlastnosti oproti ústředně. 

Díly Preselektor, diodové směšovače,MF a NF díl původní
z EKV, díl Detektor upraven - vypnuty vnitřní XO - BFO a 
udělán přívod a AVC.
Bylo nutno udělat:
a) VFO do původní skříňky s převodem 
b) MF díl s filtrm MLF 10,7   c) VXO 10,505 +/-
d) BFO 200kHz +/- LC laditelné   

 


vzhledem k tomu, že je to amatérské zařízení, není nutné aby to mělo profesionální vzhled. Jako základ je použit původní očesaný rám se šuplíkama z EKV-12. Aby se to umístnilo do skříňky na to již nebyli lidi  Nebezpečí nehrozí protože je to napájeno ze zdroje SELV 12V/300mA
Toto je pouze inspirace, ne návod. Těžko také někdo dnes sežene vrak takového přijímače. V mém případě u něho byla poškozena mechanika ústředny, a to by nedal nikdo dohromady.
Používám to hlavně na poslech SSB na 80m. Poslouchá to dobře, možná je tam nádech, že ty hlasy zní trochu kovově. Nezanedbatelná je také spotřeba - uživí to adaptér 12V/0,3A. Každý TRX bere na příjem daleko víc.