Rádio Sejcká Lhota

Jaromír Dragoun - osobní a radioamatérské stránky

roky 1968 - 1969

vysílá se každou sobotu a neděli od 14 do 16 hodin. Hrajeme písničky na přání


Sejcká Lhota dnes, původních obyvatel již zde 
bydlí velmi málo, je to spíše rekreační oblast poblíž Slapského jezera.


tento zesilovač domácí výroby lampový, 4x 4654
moduloval do anody lampy EL51 vysílače rádio
Sejcká Lhota.


Bohužel díky strachu z tehdejší SNB, nemám z té doby skoro žádné fotografie ani nahrávky. Jen velmi málo co se mi uchovalo, jen jeden snímek vysílací místnosti kde je vidět pracovní stůl s magnetofonem Sonet Duo, vlevo kontrolní přijímač. Na zdi rozvodná deska s voltmetrem a kmitočtoměrem sítě. Hlavní vysílací zařízení už asi nikdo neuvidí.


chalupa z níž vysílalo studio Sejcká Lhota


Krajina okolo zmiňované Sejcké Lhoty, pohled směrem na Neveklov

Kdybych stavěl podobný rozhlasový vysilač dnes, použil bych asi tyto součástky. Anodové napětí by mohlo být 5000V a výkon asi 1500W do antény.

Také antenu bych použil lepší. Původní ,,T,, měla malé rozměry vzhladem k délce vlny a byla v podstatě pouze náhražková.


magnetofon by vyhověl původní


ještě tam byl gramofon domácí výroby a možnost vystupovat přímo do mikrofonu. S hanbou musím vzpomínat, že hlavní mikrofon byl krystalový. Ale přednes měl lepší než ten od magnetofonu.
Dnes bych použil kondenzátorový

Magnetofon Sonet Duo, který hrával muziku do tohoto rozhlasového vysílání,  mi kupodivu slouží dodnes a kvalita reprodukce by uspokojila modulační cesty vysílače AM i dnes. Je zajímavé, že tento přístroj tak dobře slouží a přitom se při provozu dost hřeje, jsou v něm elektronky. Koupil jsem ho asi v roce 1963 za 1500,-Kčs z druhé ruky, takže je ještě o něco starší. Mimo vysílání jsem s ním uskutečnil obrovské množství ozvučovacích akcí typu kulaté narozeniny, oslavy, večírky, tanec, ale hrál i hymny na 1.májích a oslavách VŘSR, pochopitelně se zesilovači a reprobednami.
Mám na páskách nahrávky tak udělané, že je to jako diskotéka bez moderátora. Ten může sedět a pít s ostatními, občas dojde vyměnit pásek, nebo změnit žánr podle požadavků tanečníků.
Toto je asi již nepoužitelné v dnešní době, kdy se na lidi valí muzika ze všech koutů. V restauraci hraje hrací bedna i když tam nikdo nehází pořát dokola svojí zásobu digitáních nahávek. Někdy si říkám, v té bedně jsou snad uloženy ty nejblější skladby co na světě jsou. Přemýšlím proč tam není možnost hodit 5Kč, aby na chvíli ta bedna zmlka. Naopak po vhození a výběru patřičně zesílí. Někdy je lepší jít domu.

Po všemožných pokusech v oblasti pouličního rozhlasu, jsem začal sestavovat vlastní rozhlasový vysilač, s myšlenkou pokrytí signálem alespoň naší vesnici. V tehdejší době ( 1964 - 66 ) to byla dost velká opovážlivost, protože každá vysílačka byla považována za možný nástroj cizích agentů. Bylo podobné mít na ,, černo ,, pistoli nebo vysílačku. Z mladické nerozvážnosti jsem tehdy začal sestavovat na chasis ze starých
 rádií různé sólooscilátory s různými lampami opět z rádií. Pracovní frekvence se pohybovala obvykle v pásmu středních vln protože tam jsem měl možnost příjmu na běžných rozhlasových přijímačích. Postupně jsem zjistil, že to chce použít na ten jednolampový vysilač co největší lampu, původně pro koncový stupeň zvuku třeba AL 4, EL 11, EL 12, 4654 a podobně. 

Také původní anodové napětí 300 V  se dá zvýšit na 600 - 900 voltů bez újmy na lampě. V podstatě jsem tak dosáhnul většího výkonu tohoto vysilače.Dosah zpočátku byl jen do stovek metrů, protože jsem tehdy nevěděl nic o anténách a jejich přizpůsobování k vysilači.  Takže jsem měl antení drát připojený přímo na anodu nebo v lepším případě oddělený kondenzátorem aby do něho nešlo anodové napětí které by někoho mohlo dost bouchnout.  Modulace hudbou se prováděla do mřížky té lampy, zkreslení bylo povoleno. Měření dosahu vysilače jsem prováděl například takto: Pustil jsem magnetofon s hudbou na delší dobu do vysilače, sedl jsem na Pionýra, pod bundou tranzistorové rádio vlastní výroby, jezdil jsem a sledoval signál. Pamatuji na úspěch kdy jsem moji stanici slyšel asi 500m vzdálené rozhledně Besedná.
           

Pak jsem šel na vojnu, po návratu v září 1968 jsem se pustil do stavby nového vysilače, který byl už trochu jiné úrovně.      Měl tři lampy 6CC31-oscilátor, 6L31-budič a EL51-koncový stupeň. 
(schema bez záruky - kresleno po 37letech a jen z paměti, ale nějak tak to bylo)


a schéma modulačního zesilovače je původní, to jsem našel

Anodové napětí jsem dosáhnul pospojováním různých zdrojů ze zesilovačů do série asi na 1700 voltů pro koncovou lampu. Také jsem již měl výstupní článek na ladění antény. Neuvěříte mi, že na měření vyladění antény mi sloužil pouze kousek dřevěného tesařského metru. Měřil jsem totiž vzdálenost   v jaké se mi rozsvěcí doutnavka od anteního napáječe. Pokud se to měřilo na stejném místě dávalo to přehled o úspěších v konstrukci. 
V nejlepším případě se rozsvěcela doutnavka 11cm o vodiče, což signalizovalo, že na anténě je již slušné nakmitané vysokofrekvenční napětí. Ještě že to nikoho nepopálilo, tato energie naštěstí nedává elektrické rány.

Antena typu T vyzařovala a pokrytí signálem začalo být dobré. Koncová lampa pracovala sice minimálně s 5 x překročenou povolenou anodovou ztrátou. Když to bylo dobře vyladěné červenala se jen trochu. Takže druhá možnost ladění byla na minimum červenání koncové lampy. Na běžných rádiích byl signál slyšet v okruhu asi 20 km.
Ojediněle jsem dostal ovšem zprávu o poslechu až z Liberce
Vysílací frekvenci jsem zvolil na základě sledování středovlného pásma, kde bylo přez den nejvíce ticho, protože pásmo je pochopitelně obsazeno. Někde okolo 1250 kHz bylo tenkrát přez den čisto, zde se dalo posadit kmitočet pro vysilač místního významu který by večer diky podmínkám šíření nepoužitelný.

Takže rozhlasový vysilač s amplitudovou modulací o výkonu asi 150 Watů byl hotov někdy na sklonku roku 1968. Za pomoci některých kamarádů jsme začali načerno vysílat jen tak pro zábavu hlavně hudbu. Okruh posluchačů se rychle rozšířil, zanedlouho se začalo hrát na přání. Každý byl rád když slyšel svoje jméno z rádia. Dopisy kupodivu chodily bez problémů normálně poštou stačilo napsat adresu : Studio Sejcká Lhota pošta Nový Knín. 
 

Dnešní rozhlasové stanice FM to od nás okoukli a provozují to telefonicky. Také jsme vyhlašovali program kina Chotilsko a podobně. V programu se ale nevyskytovalo nic o politice ani žádné zprávy. Vysílalo se každou sobotu a neděli od 14 do 16 hodin. Ke konci bylo posluchačů značné množství. Hlavní náplň hudba na přání a někdy živá hudba kdy interpret na kytaru stál před mikrofonem. 
Nedavno jsem k velké spokojenosti, našel v úkrytu na půdě tu 39 let starou dopisovou agendu okolo rádia. Pokud ji chcete vidět klikněte  
ZDE

Také se našly nějaké nahrávky, jež jsme pořídili na taneční zábavě v hostinci Chotilsko, 
jejich kvalita odpovídá době a jsou ve formátu  mp3 
Santa Lucia   dále dvě ukázky jak asi vypadalo vysílání studa Sejcká Lhota klikněte: Ukázka1      Ukázka2  (první ukázka má asi 2mb, bude se chvíli načítat)

 Bohužel asi za tři měsíce jsme museli skončit. Ne že by nás zaměřili jako černý vysilač, ve středovlném pásmu asi nikdo z kontrolních odposlechových stanic neslídí. Ale jak už se o tom moc mluvilo našel se někdo kdo to oznámil na OO-VB. Oni o tom sice věděli, ale po tomto oznámení museli jednat. Nechali stanici zahrát poslední zkrácenou relaci, kde jsme se rozloučili s posluchači. Zaplatili jsme pořádkovou pokutu 100,-Kčs a pro tuto chvíli to skončilo. - ALE -       Asi po třech letech jsem v práci na montáži bydlel ve stavební buňce kde jsme s kamarádama večer něco popili a pouštěli si při tom magnetofon s páskami kde se mezi hudbou mluvilo ,, studio Sejcká Lhota uvádí .... ,, a.t.d. Jeden aktivní pomocník VB poslouchal pod oknem a usoudil že jsou to protistátní nahrávky a ráno tam byla razie VB Vel. Popovice. Všechny pásky i s magnetofonem mi zadrželi, ještě jeli k nám na ves a sebrali mi i pásky doma. Na odděleni VB nejdříve zkoumali pásky kapitánové a když poznali že jsou tam jen ptákoviny, do večera to poslouchal už jen strážník s jednou hvězdičkou. Večer mě vysypal se vším u boudy. V práci jsem měl zameškaný den. Ve vsi jsem měl ostudu že mě odvezlo VB. Vážnost případu jsem si uvědomil až dodatečně. Raději jsem zlikvidoval vše co se týkalo studia, záznamy, dopisy, nahrávky. Tehdy za takovou věc zavřeli raz-dva.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

V listopadu roku 2008, vzpomínáme jak to před 40-ti lety bylo. Na toto rozhlasové studio se nezapomělo dodnes a ještě jsme uspořádali některé akce na jeho připomenutí.
V Sejcké Lhotě, v chalupě z níž se vysílalo, natáčel Český rozhlas relaci v níž se vzpomělo na tyto události. Hovořili a vzpomínali tam i někteří obyvatelé Sejcké Lhoty. Vysílalo se to na stanici Čr-2 - Praha, dvakrát v průběhu roku 2008. Jednou to bylo v pořadu ,,Rozhraní,, a podruhé v pořadu na počest 85 výročí provozu rozhlasového vysílání v českých zemích. Potom byly reprízy i na jiných okruzích českého rozhlasu.
Stručné ukázky z těchto pořadů si zde lze poslechnout.

Ukázka 1      Ukázka 2

V Prostřední Lhotě v hostinci, byla uspořádána vzpomínková akce, k tomuto výročí.

Natáčela to i soukromá Internetová televizní stanice ,, Regio-Tv,, 

Bývalí pracovníci studia dostali upomínkové předměty a zúčastnil se i ředitel rádia Impulz, pan Jiří Hrabák.

Na záznam se můžete podívát na www.adrese uvedené v řádku pod tímto.

       http://regiotv.cz/index.php      ( a je to ve složce Zajímavosti )
Uspřádal jsem výstavku konponentů, jak asi vypadalo tehdejší zařízení, studia Sejcká Lhota. Některé součásti jsou původní, ty co se nedochovaly, jsou nahrazeny podobnými.
Tato výstavka byla umítněna i při vzpomínkové akci v místním hostinci. Repro-bedna a magnetofon jsou původní a funkční. Taky jsme tam na to hráli. Mikrofon mám nyní připravený Neumann M7, kdyby se ještě za Lhoty vysílalo.(fór)
Akce byla doprovázena živou hudbou a dobrým občerstvením
  Zpět